Saturday, July 21, 2012

Ramadhan: Istirehat atau isteri rehat?

Satu Ramadhan empat belas tiga puluh tiga hijrah. Umat Islam di Malaysia memulakan ibadah puasa. Alhamdulillah, awal-awal Ramadhan ini saat semangat sedang berkobar-kobar. Alhamdulillah, penuh masjid dan surau malam tadi sebab orang bertarawikh. Maka, tentatif kehidupan kita akan diisi dengan satu bulan yang di dalamnya terkandung dengan keberkatan. Ramadhan ini di awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah dan akhirnya pembebasan daripada api neraka.

Ramadhan bulan bercuti? Maksudnya? Seringkali kita dengar, ada sesetengah orang yang merungut, "letihlah puasa". Jadi dengan alasan berpuasa kerja itu tak mahu buat, kerja ini tak mahu sentuh. Akhirnya, duduk, menung dan terlopong. Ke mana perginya? Tidur. Kesudahannya banyak sangat tidur, kurang produktiviti kerja bulan puasa. Produk yang terhasil ialah peta di bantal. Itulah hala tuju Ramadhan. Mahu yang macam mana lagi?

Maaf cakap, mungkin tuan-tuan tak setuju. Oleh kerana ada ruang kebebasan bersuara, saya tetap mahu cakap juga! Puasa tak halang seseorang untuk bekerja. Yang berhenti bekerja sekejap ialah perut kita. Asyik-asyik buka kilang untuk proses itu ini. Hadamkan makanan, menyerap zat, sampailah proses penyahtinjaan. Bagilah perut tu rehat pula. Tuan empunya badan, jalankan kerja seperti biasa!

Menurut Haji Kahar (Rasul Melayu), puasa bereti berpuas-puasan. Hah, ini pendapat apa? Sekadar selingan, pendapat dari seorong individu yang telah difatwakan membawa ajaran sesat. Berpuas-puasan menurut hawa nafsu. Umum tahu, syaitan dirantai bila masuk bulan Ramadhan, tapi nafsu tidak. Oleh yang demikian, tanggungjawab syaitan dibereskan oleh sang nafsu. Maka nafsulah yang menghembus-hembus keinginan manusia untuk dipuaskan dalam bulan ini. Nak itu, nak ini. Kalau ke bazar Ramadhan, mungkin tak cukup tangan bawa makanan yang dibeli. Duit orang, bukan duit kita. Jadi, apa aku kesah! Habis ke makan banyak-banyak tu? Apa aku kesah! Bazar jadi bazir. Tak salah berbelanja cuma berpada-pada.

Ramadhan juga patut jadi peluang dalam mendidik anak-anak mengenal erti puasa. Kalau tak dapat sepenuh hari, dapat separuh hari. Tak dapat separuh hari, dapat suku hari. Tak dapat suku hari, tak dapat den nak menolong. Setidak-tidaknya, anak-anak kita dapat belajar sesuatu. Sesekali bagi hadiah sebab berpuasa tak menjadi masalah. Peringkat ini, mereka perlu galakan. Tapi sampai bila? Sebab itu perlu diberi pengetahuan yang sewajarnya, sebab apa umat Islam wajib berpuasa, lama-lama anak itu akan mengerti.

Yang beruntung bulan puasa ialah isteri-isteri. Sebab tak perlu masak tengah hari. Berbuka puasa, beli saja di bazar. Oh, tidak sama sekali! Itu jawapan sesetengah isteri yang komited dengan tanggungjawab mereka. Air tangan mereka wajib. Istimewa untuk suami dan anak-anak. Maknanya, isteri tak rehat?

Friday, July 13, 2012

Keusahawanan dan kaitannya dengan Islam (Untuk Remaja)1. Definisi

a. Konsep keusahawanan Muslim

Keusahawanan merupakan satu kegiatan dan kemahiran dalam mengusahakan sesuatu peusahaan. Bidang ini pastinya melibatkan proses interaksi antara dua pihak dan lebih yang dapat membawa manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Sejarah islam membuktikan penglibatan para nabi dalam menjayakan bidang keusahawanan ini. Nabi Idris a.s terlibat dalam bidang jahitan, Nabi Nuh a.s terlibat dalam bidang perkayuan. Begitu juga Nabi Daud a.s yang telah menceburkan diri dalam bidang membuat perisai besi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad S.A.W yang terlibat dalam bidang perdagangan. Bidang keusahawanan ini nyata dituntut di dalam Islam. Firman Allah yang bermaksud:

“ Dan Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba”.

Surah al-Baqarah(2): 275

Menceburkan diri dalam bidang perniagaan dapat memberikan keuntungan yang cukup besar sekiranya dapat diuriskan dan ditadbir mengikut kaedah dan syariat yang telah ditetapkan.

b. Budaya keusahawanan

Seperti para anbia, para sahabat yang sezaman dengan Nabi Muhammad S.A.W juga terlibat dalam bidang keusahawanan ini. Nama-nama tokoh besar seperti Abdul Rahman bin Auf, Zubair ibnu al-awwam, Talhah bin Ubaidillah dan Shuaib bin Sinnan. Kehebatan dan kemampuan para sahabat dalam menceburkan diri dalam bidang keusahawanan memberikan impak yang besar dalam perjuangan Islam. Mereka berperanan dalam memberikan sumbangan yang banyak dalam menggerakkan misi dakwah. Kehebatan dan ketokohan sahabat dapat dilihat melalui contoh Abdul Rahman bin Auf. Contohnya, Menurut buku Adnan Alias et al.(2002: 33) mengatakan Abdul Rahman merupakan seorang usahawan bersentuhan emas A man with a touch of gold sehingga beliau sendiri berkata, ”Sungguh kulihat diriku seandainya aku mengangkat batu nescaya kutemukan di bawahnya emas dan perak”.

2. Tujuan

a. membangunkan ummat dari segi ekonomi

Bidang keusahawanan amat memberikan impak yang cukup besar dalam membangunkan ekonomi sesuatu masyarakat. Sejarah membuktikan interaksi antara kerjaan maritim dalam aktiviti perdagangan membawa kepada hubungan secara langsung dalam meningkatkan kelas ekonomi serta sosiologi masyarakat. Aktiviti perniagaaan mampu mewujudkan kerjasama di anatara banyak pihak. Pengeluar, peniaga dan pembeli. Kebergantungan dia anatar ketiga-tiga pihak yang melibatkan wang sebagai transaksi akan mewujudkan satu hubungan ekonomi secara langsung.

b. tolong menolong sesama umat islam

Keusahawanan dalam Islam merupakan satu titik tolak kepada membina hubungan yang harmaoni dalam masyarakat. Melalui bidang ini, kita dapat melahirkan para usahawan dan ahli perniagaan yang mempunyai sifat dermawan dan ikhlas dalam membantu golongan yang lemah. Zakat harta amnya, berperanan sebagai satu sistem yang dapat membantu dalam menjamin keadilan social dan ekonomi. Firman Allah.

Maksudnya: ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka...

Surah At-taubah (9):103

Hal ini dapat dimurnikan melalui penghayatan konsep perniagaan yang bukan sahaja bersifat mengejar keuntungan malah cendrung kepada menjadikan peniagaan sebagai satu cabang ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis berikut:

“Abi Sa’id menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w berkata: “Seorang peniaga yang jujur dan amanah akan bersama nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada’

c. memecahkan monopoli yahudi dan nasrani di peringkat global

Pada hari ini, ekonomi dunia nyata dikuasai oleh barat yang nyata sekali dipelopori oleh Yahudi. Hakikatnya Yahudi Berjaya memonopoli dan mendominasi ekonomi dengan menguasai institusi kewangan serta menguasai perniagaan di dunia. Beberapa syarikat besar di dunia merupakan hak milik kepada individu dari kalangan Yahudi sendiri malah menyumbang kepada menjana usaha yang dilakukan mereka. Selain itu, sistem kapitalis yang diperkenalkan amat menekan masyrakat di dunia. Kesannya hari ini kita terhimpit dengan bebanan dan masalah inflasi. Bagi mengembalikan semula kegemilangan ekonomi Islam, perlunya satu usaha yang dilakukan secara kolektif bagi mencapai matlamat tersebut. Asas keusahawanan dan perniagaan Islam dapat membantu ke arah menaikkan martabat kuasa ekonomi Islam sekaligus memecahkan monopoli yahudi dalam ekonomi.

3. Kebaikan

a. Sebagai satu nilai tambah bagi individu muslim

Keusahawanan bukan sahaja bertujuan melahirkan lebih ramai manusia yang kaya harta dunia, malah memiliki kekayaan jiwa. Individu muslim yang mempunyai kemampuan dari segi harta, dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan bersedekah. Kekayaan jiwa inilah yang menjadi pendorong kepada para sahabat dalam memperjuangkan agama Islam. Dengan memahami konsep sedekah secara mendalam, seseorang muslim akan berusaha mempertingkatkan lagi keupayaan mereka dan menggunakan hasil yang diperoleh untuk bersedekah. Hal ini memberikan kebaikan kepada pihak yang member dan pihak yang menerima.

b. Mengaplikasikan sistem perniagaan dan ekonomi islam secara keseluruhannya

Kekuatan ekonomi dalam bidang perniagaan dapat membantu kita melahirkan lebih ramai usahawan Islam yang lebih cenderung untung memilih sistem ekonomi dan kewangan Islam. Dunia hari ini menyaksikan kejatuhan sistem ekonomi kapitalis sekaligus memerlukan kepada satu penyelesaian yang lebih baik. Nyata sistem ekonomi Islam dipilih sebagai langkah penyelesaian dan dilihat sebagai penyelamat kepada masalah ini. Oleh hal demikian, satu kumpulan usahawan Islam perlu dibina sebagai perintis kepada membangunkan model contoh keusahawanan yang menjadikan ekonomi Islam sebagai panduan dan perlaksanaannya.

c. Mewujudkan jaringan penguasaan ekonomi dan misi dakwah

Bidang keusahawanan nyata sekali melibatkan jaringan perhubungan antara individu hatta kumpulan masyarakat. Jaringan yang luas dapat diwujudkan sekiranya para usahawan Islam dapat menampilkan satu contoh yang terbaik dalam komunikasi serta menjalankan urusan perniagaan. Menjadi satu kemestian kepada para usahawan Islam untuk menerapkan akhlak dan cirri-ciri keperibadian Islam dalam diri mereka. Contohnya, penglibatan para pedagang Arab yang berdagang ke Melaka dapat memikat hati penduduk tempatan terhadap Islam. Hal ini disebabkan akhlak dan sifat mahmudah yang diamalkan oleh para pedagang.

4. Masalah yang dihadapi hari ini

a. Peluang pekerjaan yang terhad

Kecenderungan untuk bekerja dengan syarikat-syarikat besar ataupun berkhidmat sebagai kakitangan kerajaan dilihat merupakan antara sebab siswazah tidak menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.Oleh itu, hari ini kebanyakan siswazah berhadapan dengan masalah pengangguran. Hal ini berpunca daripada peluang pekerjaan yang terhad sekaligus bidang yang dipilih sewaktu menuntut di universiti tidak mempunyai nilai pasaran untuk ditampung bagi syarikat swasta mahupun kerajaan. Hanya bidang-bidang seperti perubatan, perakaunan serta kejuruteraan dapat menampung keperluan tenaga kerja sekaligus menyebabkan siswazah daripada bidang lain beralih kepada bidang lain.

b. Kecenderungan dan minat individu yang berbeza

Kurangnya galakan menyebabkan bidang keusahawanan ini tidak diceburi. Sesetengah pandangan yang meletakkan penglibatan dalam bidang keusahawanan sebagai satu langkah akhir merupakan satu tanggapan yang kurang tepat. Malah, pandangan yang meletakkan golongan bumiputera atau Muslim hari ini sukar untuk bersaing dalam bidang perniagaan trut membelunggu pemikiran.

5. Penyelesaian masalah

a. Penerapan asas dan kemahiran keusahawanan

Bagi merintis kembali kegemilangan usahawan Islam ini, perlu kepada satu usaha dari peringkat awal lagi. Remaja merupakan satu kumpulan sasaran yang layak dipilih sebagai permulaan bagi membentuk asas keusahawanan. Hal ini kerana, dalam usia remaja, kumpulan ini gemar kepada sesuatu yang mencabar. Jelas sekali bidang keusahawanan merupakan bidang yang memerlukan ketahanan mental dan fizikal. Oleh itu, dengan penerapan dan teknik serta amali dalam bidang keusahawanan, remaja boleh mencuba sendiri pengalaman sebagai usahawan serta merancang strategi perniagaan. Remaja hari ini mempunyai pandangan yang tersendiri dalam mengenengahkan sesuatu idea. Sehubungan itu, idea yang baik dapat dijalinkan dengan berkesan sekiranya bimbingan dan galakan dalam bidang keusahwanan ini disalurkan kepada mereka.

Bagi memastikan, kumpulan remaja ini dapat berkembang dalam bidang keusahawanan sejajar dengan tuntutan dan syariat Islam, penekanan dan konsep perniagaan berteraskan Islam mestilah diberi keutamaan. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai murni keusahawanan seperti nilai kepimpinan dan pengurusan yang baik, berani mengambil risiko, amanah, sabar dan bersedekah. Penekanan konsep ubudiyah iaitudengan menjadikan perniagaan sebagai satu ibadat dapat memotivasikan remaja untuk lebih menceburi bidang ini.

Kesannya, remaja yang diberi peluang dan galakan dalam bidang keusahawanan dengan panduan Islam ini dapat membentuk satu jaringan perniagaan yang luas sekaligus melahirkan individu yang kreatif dalam menyelesaikan masalah ummat. Malah, usaha ini dapat dijadikan sebagai batu loncatan ke arah memakmurkan ekonomi Islam di peringkat global.

Wednesday, July 11, 2012

Bahagian 1: Berlari Dan Terus Berlari


Antara maruah dan pengorbanan. Mungkin tak sesuai dijadikkan matlamat. Suram-suram hatinya kelam, diam-diam menjengah malam. Bukan mimpi indah diminta singgah, jauh lagi yang buruk-buruk. Hai nasib badan. Malang nasib, harap sabut timbul, tenggelam batu sampai dasar. Harap mengilir sampai ke kuala, rupanya sudah ke situ juga. Tak boleh jadi.

Suatu masa dahulu, keturunan haiwan ini pernah malu. Malu besar, tujuh keturuanan tak habis cerita . Habis seisi alam tahu ceritanya. Bukan cerita buat kerja tak baik, tapi sebab perangai tak baik. habis. Malu tak sudah. Alahai nasib. Pernah juga keturunan haiwan ini bertanya sesama mereka, samapai bila habis sumpahan ni? Dulu-dulu bila Sang Arnab berlumba lari dengan Sang Kura-Kura, Arnab kalah teruk. Sebab Sang Arnab tertidur, tercicir dia dia belakang. sampai sudah ceritanya. Malu tak habis.
"Itulah keturunan haiwan sombong," kata ibu kura-kura kepada anaknya. Anak Kura-kura mengangguk.

Bunni memandang Totis kemudian menundukkan kepalanya. Terasa malu yang amat sangat bagi Bunni. Totis anak kura-kura. Mereka berkawan. Tapi bila ibu Totis dapat tahu mereka berkawan, Totis mula berenggang dengan Bunni.
bersambung

Tuesday, July 10, 2012

Belajar Sejarah

Ini George Santayana


Setiap kali bila mula waktu Sejarah, cikgu saya selalu cakap, "apa-apa hal, hidup mesti diteruskan juga. Selain itu, yang selalu beliau ucapkan ialah, siapa yang melupai sejarah dia pasti akan mengulanginya". Sekian.

Itu kata George Santayana, tokoh falsafah barat. Cikgu saya selalu mengulang kata-kata tersebut. Waktu itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masing-masing buat endah tak endah. Tapi ada kala, bila selalu sahaja mendengar, jadi hafal. Boleh dijangka, skrip yang sama.

Mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya?Jadi, orang yang lupa kepada kesilapan lalu pasti akan mengulanginya. Kerana dia telah lupa kepada satu sejarah yang telah berlaku dalam kehidupan yang telah ditempuhi olehnya. Tapi bagaimana pula dengan orang yang lupa kepada kejayaan yang pernah dikecapi? Adakah dia akan mengulanginya kejayaan itu? Ini remeh saja. Entah mengapa persoalan sebegini tiba-tiba singgah lalu mengetuk pintu minda.

Pada hemat saya, jika seseorang itu lupa pada kejayaan yang lalu, itu sesuatu yang diliht agak mustahil. Pastinya kejayaan yang pernah diperoleh sentiasa diingati, diulang-ulang hikayatnya, dan dipahat dalam satu ruang dalam fikiran serta disebut-sebut umpama ratiban kerana itulah sejarah yang penuh, sangat dan amat bermakna. Yang timbul pula adalah, bagaimana mahu memastikan kejayaan itu berulang semula atau kejayaan itu datang lagi. Tak semua orang berjaya, ada kala saat jatuh itu hadir dan membuatkan kita terperosok, tersungkur di bawah. Saat yang dinantikan ialah bangkit semula. Saat menelan ubat yang pahit dalam usha mengebalkan antibodi yang tumbang. Inilah saat yang dinantikan.

Siapa kata kita lemah? Musuh senatiasa meracun taman pemikiran kita dan menuba tasik minda agar airnya jadi keruh lagi bahaya. Maka air yang diguna dari tasik itu gagal menyuburkan taman nurani. Maka bunga-bunga yang diharap kembang dengan mekar hilang serinya. kering daunnya, longlai dahannya, dek sakit menahan bisa. Apa yang dimomok oleh musuh-musuh. Segalanya adalah tentang kelemahan yang berpusat dalam kotak fikirn kita. Titik yang mendjadi pemisah antara kejayaan dan kegagalan. Itulah penghalang kepada kejayaan untuk terus tertulis.

Benar, kita bangga dengan kejayaan terdahulu yang senantiasa menaikkan dan membangkitkan semangat. Tapi merelakan titik kelemahan itu ditekan pada saat ini merupakan satu kesilapan yang sepatutnya jangan dilupakan. Titik kelemahan itu sebenarnya diwakili oleh simbol noktah yang menghentikan bait-bait kisah kejayaan. Langsung bermulanya tragedi kejatuhan yang terus menghantui, berlegar dalam mimpi dan menjadi puaka dalam taman pemikiran. Sampai bila ayat yang dipenuhi dengan kalimah-kalimah lemah, sugul dan layu itu menjalar. Perlu kepada satu titik baru yang menghentikannya. Ya, noktah baru untuk ayat kegagalan!

Cerita sejarah yang tertulis. Lupa kegagalan kesannya berulang kegagalan. Duduk dalam kegagalan, tanpa noktah, tanpa kebangkitan, maka kekal dalam kegagalan. Asyik dengan kejayaan, boleh jadi tenggelam dan kelemasan.

Monday, July 9, 2012

Kreatif?Ramai yang... Tapi kurang yang...!
Hari ini ramai orang yang cerdik dan pandai. Persaingan menjadi semakin sengit. Contoh mudah, pelajar yang lulus cemerlang dalam UPSR sem
akin bertambah tahun ke tahun. PMR dan SPM juga begitu temponya.In
i perkara biasa. Maka, ramai orang semakin cerdik. Selain itu, dapat juga kita lihat perkara positif ini berterusan sehingga ke institut pengajian tinggi. Nyata kita dapat melahirkan ramai orang yang cerdik. Keluaran menara gading setidak-tidaknya segulung diploma atau ijazah. Ini perkara biasa. Bila senario ini berterusan, pasti tempo pada masa akan datang, lebih ramai pemegang sarjana malah pemegang ijazah doktor falsafah dapat dilahirkan dan mungkin nanti ini jadi satu kebiasaan. Kesannya perlukah satu tahap akademik yang lebih tinggi lagi daripada pHD. (Pengajian Habis Dah)

Kebiasaan ini membuatkan alam persaingan jadi berkecamuk dan padat. Padat dengan pesaing dengan masing-masing mempamerkan deretan A pada slip keputusan peperiksaan begitu juga pointer 4.0. Ramai bukan orang cerdik? Bila kita fikir kembali, betul ramai orang yang cerdik, tapi tetap tidak juga mendapat tempat.

Maaf tuan, kalau pendapat saya ini bercanggah. Dunia hari ini perlukan kepada individu yang KREATIF. Jadi orang yang cerdik hari ini mesti menjadi kreatif. Itulah bezanya orang yang kreatif + cerdik berbanding dengan orang yang cerdik semata-mata. Orang yang kreatif dapat memanipulasikan kecerdikannya dalam menyelesaiakan sesuatu masalah. Berhadapan dengan sesuatu masalah bukan punyai satu jalan kira yang perlu menurut skema semata-mata seperti menjawab soalan peperiksaan di atas kertas akan tetapi memerlukankepada satu langkah penyelesaian yang terkandung di dalamnya unsur emosi, strategi, dan spiritual yang tersusun. Pada saya itu erti kreatif. Kita tak mahu melahiran orang yang memanipulasikan kecerdikan untuk kerosakan sebaliknya kita mahu kepada orang yang memanfaatkan kreativiti yang ada panya untuk penambahbaikan dan pembangunan.

Kreatif- didikan atau semulajadi?
Peroalan sama ada kreativiti itu satu kelebihan yang hadir secara semula jadi dan khusus untuk orang terpilih. Benar, manusia lahir dengan kepelbagaian kemahiran. Malah setiap individu mempuyai kelebihan dan kemampuan kemahiran yang berbeza. Sengaja memetik, mengikut Teori Kecerdasan pelbagai Howard Gardner (1983) terdapat lapan jenis keplbagaian kecerdasan iaitu kecerdasan verbal linguistik, logik-matematik, visual ruang, kinestetik, muzik, interpersoal, intrapersonal dan naturalis. Anda bagaimana? Dimanakah anda?
Ilmuan Islam yang lahir mengukir nama dalam membina tamadun ilmu bukan sekadar menguasai satu bidang semata-mata. Sebaliknya mereka menguasai lebih daripada satu bidang. Sekiranya kita membandingkan dengan masyarakat hari ini, boleh kiranya jarang sekali yang memiliki pelbagai kelebihan. Tapi bagi ilmuan Islam mereka mampu menguasai sesuatu bidang ilmu dan menjadi seorang tokoh yang cukup disegani malah dalam pada masa yang sama dapat menguasai bidang lain dengan jayanya. Al Farabi seorang tokoh falsafah, saintist malah seorang ahli muzik. Apa ahli muzik? Persis kata Nyonya Mansor menidakkan anaknya Sabariah bercinta dengan Kasim Selamat.


Al Farabi pemain gambus yang hebat. Petikan gambusnya mampu buat orang yang mendengar ketawa, menangis malah langsung tertidur. Hebat! Bukan mudah bagi seorang pemuzik menyampaikan mesej agar dapat terus sampai terus ke lubuk sanubari. Bukan dengan bahasa manusia, tapi bahasa jiwa. Muzik.Tapi alFarabi membuktikan kemampuannya.Nyata beliau amat kreatif. Seorang saintis dan tokoh falsafah. Itulah kelebihannya. Kreatif itu hadir bersama waktu kelahirannya atau didikan?


Hari ini
Manusia berlumba-lumba mahu jadi cerdik.Ibu bapa galak mahu anaknya mengumpul A sebanyak mungkin. Jangan ada cacat huruf yang melengkung. Semuanya mesti berbucu ke atas. Maka bergegarlah jiwa raga anak mereka bertarung dengan masa, belajar dan terus belajar, bagi menggapai impian dan harapan ibu bapa dan kepuasan, mengumpul A. Menerapkan kekreatifan dalam diri anak, bagaimana pula ya? Maka persoalan ini mesti perlu dijawab segera. Siapa lagi kalau bukan guru yang mesti menjawab tindakan selanjutnya. Aduh Saliha, cikgu pun kena buat kerja ini juga?
Membentuk satu pemikiran kreatif yang dapat menyumbang kepada pembangunan nilai tambah individu. Kerja apa itu? Kerja cikgu tanpa gaji. Perlu dibeban kepada cikgu di sekolah dalam membentuk murid yang kreatif? Ya, sebab tugas cikgu yang sepatutnya mendidik secara holistik. Pastinya menitik beratkan aspek kognitif, jasmani, emosi dan rohani. Tapi kreatif itu datang dari sudut mana pula ya?

Dan Bagiku
Kreatif itu datang dari seorang individu yang berjiwa pendidik, tidak perlu memegang jawatan sebagai seorang guru di sekolah semata-mata, tapi punyai rasa untuk sama membantu melihat insan yang memerlukan untuk sama bangun dan melangkah. Kretif dalam menyampaikan ilmu, menggalak minat insan lain untuk berfiki, pantas kreativii itu akan berbuah dalam laman minda. Jadi lahirlah insan yang bermanfaat dan mampu menongkah kehidupan yang makin mencabar. Pakej yang hampir sempurna, kreatif tapi ikut syariat. Wallahualam.

Friday, July 6, 2012

tujuan dan keperluan

Antara tujuan dan keperluan. Persoalan yang perlu kepada satu pemahaman yang jelas. Terutama dalam meneruskan kelangsungan hidup.
Sebut fasal duit, jarang sekali orang menolak jika diberi. Sebab duit hari ini merupakan keperluan. Untuk hidup keperluan asasi seperti makan, minum, tempat tinggal merupkan keperluan. Kalau dulu ramai yang menyatakan kereta itu bukan keperluan, tapi kehendak, akan tetapi pada pandangan saya, kereta kini menjadi satu keperluan. Perlu bagi ssebuah keluarga mempunyai kereta bagi memudahkan pergerakan keluarga itu sendiri.
Balik semula kepada persoalan tujuan dan keperluan. Kadang jadi keraguan dalam menyusun frasa ini sama ada meletakkan tujuan terlebih dahulu atau keperluan terlebih dahulu kerana masing-masing punyai nilai dan erti dalam kehidupan kita.
Persoalan untuk saat ini.

Wednesday, July 4, 2012

Bahagian 1: Teropong Alam?


Yang kita belajar
Kaitan kehidupan manusia dengan alam. Maaf ini bukan penulisan desertasi ataupun penulisan akademik yang terangkum di dalamnya fakta dan rujukan buku setebal sejengkal lebih. Tapi ini conteng-conteng penulis tengah malam yang cuma mahu memahat idea, mana tahu boleh diterima. Jika kurang molek, usaha untuk perbaiki. Betul kan?

Semasa sekolah dulu, bila belajar Sains kita mesti terhimpit dengan desakan soalah peperiksaan yang mahukan kita membuat hipotesis. Jadi, bergegarlah puncak otak memikirkan hipotesis eksperimen. Keluarlah ayat keramat...

semakin.............. semakin................

ataupun

jika........... maka.........................

Hah!? Banyak soal pula!
Sebab apa? Di situlah kita nak tunjukkan perkaitan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Senang cakap, bahan yang diuji dengan keputusan kajian. Jadi sama seperti kehidupan. Antara apa yang diambil dan respon Seperti satu hubungan yang cukup kuat.

Hipotesis kehidupan
Allah menjadikan alam ini terdiri daripada manusia, jin, haiwan tumbuhan serta bermacam lagi hidupan. Manusia tak dapat melihat jin. Tapi manusia dapat melihat haiwan dan tumbuhan. Makhluk-makhluk ini diberikan roh dan menjalani kehidupan mereka mengikut aturan yang ditetapkan oleh Pencipta.
Bila sebut perangai dan sifat haiwan, mesti kita akan jadikannya seperti satu perumpamaan. Molek juga kalau saya katakan seperti peribahasa Melayu. Sebab orang Melayu mengambil contoh-contoh alam sebagai perbandingan dan perumpamaan. Unsur alam seperti haiwan dan tumbuhan inilah yang menjadi contoh kepada manusia. Malah dalam al-Quran pun ada memberikan perbandingan manusia dengan binatang ternakan.

Tapi betulkah, kalau makan ikan perangai macam ikan, makan lembu nanti jadi seperti lembu? Musykil pula.. Ada satu kisah di mana seorang lelaki berbual dengan rakannya. " Aku suka makan daging lembu. Sebab itu aku kuat!"
Jawab rakannya, "aku suka makan ikan, tapi samapai sekarang aku tak pandai berenang".
Hmm...
Apa yang saya bawa bukanlah sifat binatang yang akan membentuk kepandaian seseorang. Akan tetapi alam yang terdiri daripada tumbuhan dan haiwan ini memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa, apa yang disuakan ke dalam mulut, itulah yang akan menjadi darah daging. Maka sedikit sebanyak ada juga unsur-unsur yang ada aakan memberikan impak kepada perilaku dan tindakan. Bukan kepandaian.
Oleh itu, ada haiwan yang haram dimakan Impak jika memakannya, perilaku dan tabiat akan melekat pada pemakan... Mesti kita tak mahu. Begitu juga bagi sesetengah haiwan yang makruh di makan. Sudah tentu ada keburukannya. Jelas sekali Islam bagi kita panduan dalam memilih makanan ini. Sebab mahu kualiti umatnya terpelihara.

Tumbuhan sebagai penawar
Ada penyakit, mesti ada penawar. Cuma mati yang tiada penawar. Sifat tumbuhan juga menentukan penyakit dan kesesuaian dengan pesakit.. Ahh...bagaimana pula begitu.. Samada perubatan tradisional ataupun moden saling mengakui bahawasanya peranan tumbuhan sebagai penawar. Perubatan Islam juga membuktikan penggunaan tumbuhan dalam perubtan. Tanpa meragui khasiat yang tertentu bagi tumbuhan, ifat pada tumbuhan seperti sama mengiyakan kesesuaian tumbuhan dengan penyakit yang perlu dirawat. Mungkin perlu kepada bukti yang lebih terpeinci..
insyaAllah bersambung
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...