Thursday, February 17, 2011

Bahan Manipulatif dan Pertembungan Idea


Pengajaran Matematik Dengan Bahan Manipulatif
Bahan manipulatif merupakan bahan yang boleh di aplikasikan kepada deria manusia. Terutama kanak-kanak sangat memerlukan bahan manipulatif sebagai bahan rangsangan dalam pembelajaran. Hal ini bertepatan dengan Konsep Perancah (Scaffolding) yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky iaitu guru berperanan membimbing pelajar supaya dapat mencapai sesuatu tahap.Bahan manipulatif membantu guru menggalakkan perkembangan kognitif pelajar kerana pelajar dapat merasai sendiri pengalaman terhadapa apa yang dipelajari. 
Bahan manipulatif juga merupakan satu contoh yang tepat sepertimana teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget iaitu dalam proses pemeringkatan pembelajaran. Pembelajaran dari peringkat konkrit akan mengukuhkan lagi ingatan dan kefahaman pelajar. Seterusnya mereka dapat menguasai pengetahuan tersebut dan mudah memahami perkara yang abstrak. Tumpuan ini amat jelas bagi pelajar yang berada dalam lingkungan 5 hingga 11 tahun. Hal ini kerana mereka berada dalam lingkungan operasi konkrit dan memerlukan contoh yang jelas bagi mengukuhkan kefahaman mereka

Penggunaan Bahan Manipulatif-Kalkulator

Memang tidak dapat dinafikan penggunaan kalkulator amat penting dalam pembelajaran Matematik hari ini. Berbeza dengan suasana pembelajaran terdahulu, pelajar kini diberi peluang untuk menggunakan kalkulator sebagai bahan bantu dalam mempercepatkan proses pengiraan mereka. Apa yang menjadi persoalan adalah, penggunaan kalkulator bagi pelajar yang berada di sekolah rendah. 
Seperti mana yang kita sedia maklum, pada peringkat umur 5 hingga 11 tahun adalah peringkat di mana pembelajaran secara konkrit dilakukan. Penggunaan kalkulator dilihat melangkau peringkat operasi konkrit iaitu pelajar menggunakan contoh yang jelas, ini sekaligus menjadikan pelajar malas untuk mengira secara manual.
Pertembungan pendapat ini menjadi isu apabila kebanyakan negara maju lebih menekankan aspek penyelasaian masalah dalam Matematik dan bukan pengiraan semata-mata. Jika kebergantungan Matematik itu hanya pada pengiraan, maka pelajar Malaysia akan ketinggalan jauh dalam bidang pendidikan Matematik, seterusnya negara akan terus ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berbanding aplikasi pendidikan di beberapa negara maju yang menekankan konsep penyelasaian masalah, mereka dapat maju ke hadapan dalam pendidikan Matematik kerana penggunaan kalkulator membantu pelajar mereka melangkau lebih jauh.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...