Friday, July 6, 2012

tujuan dan keperluan

Antara tujuan dan keperluan. Persoalan yang perlu kepada satu pemahaman yang jelas. Terutama dalam meneruskan kelangsungan hidup.
Sebut fasal duit, jarang sekali orang menolak jika diberi. Sebab duit hari ini merupakan keperluan. Untuk hidup keperluan asasi seperti makan, minum, tempat tinggal merupkan keperluan. Kalau dulu ramai yang menyatakan kereta itu bukan keperluan, tapi kehendak, akan tetapi pada pandangan saya, kereta kini menjadi satu keperluan. Perlu bagi ssebuah keluarga mempunyai kereta bagi memudahkan pergerakan keluarga itu sendiri.
Balik semula kepada persoalan tujuan dan keperluan. Kadang jadi keraguan dalam menyusun frasa ini sama ada meletakkan tujuan terlebih dahulu atau keperluan terlebih dahulu kerana masing-masing punyai nilai dan erti dalam kehidupan kita.
Persoalan untuk saat ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...