Thursday, December 16, 2010

Main dan ...

Sinar Harian Edisi Pahang, 15 Disember 2010

Main adalah sesuatu yang menyeronokkan. Main adalah simbolik, sukarela dan bermotivasi intrinsik, berperaturan dan berbentuk episodik.(Fromberg)

Main dapat digolongkan mengikut fungsinya, iaitu main sebagai satu kemajuan, main sebagai kuas, main sebagi fantasi dan main sebagai main.(Brian Sutton-Smith dalam Pellegrini 1995).

Bermain merupakan proses kanak-kanak belajar. Kaedah bagaimana kanak-kanak menerima satu pengetahuan dan menjadikannya sebagai pengalaman. Bermain membolehkan kebolehan kanak-kanak diperkembangkan.

Integrasi antara pembelajaran bilik darjah dengan aktiviti luar juga amat baik. Membolehkan pelajar mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas. Adakah dalam pada masa yang sama, ambil kesempatan?
Mungkin remaja ini mengaplikasikan pengetahuannya. Cuba memahami topik Reproduction dalam Subjek Sains PMR. Mungkin juga ulangkaji?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...